V Bieg Kazimierza Wielkiego

o Puchar Burmistrza Gminy Chocz

Chocz 3.IX.2023

  • Dystanse: 5 km, 10 km
  • Imprezy towarzyszące: Bieg Królewny i Królewicza – bieg dla dzieci szkolnych, bieg strażacki

Sponsorzy, organizatorzy i partnerzy V Biegu Króla Kazimierza

Gmina Chocz


Opłaty

60 zł – dla wszystkich, którzy dokonują zgłoszenia i wpłaty do 29.08.2023 r. godz. 20:00. Jeżeli będą wolne miejsca możliwa jest opłata w dniu zawodów która  wynosi 70 zł.

Po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie organizatora, będzie nadany numer startowy.  W przypadku dokonania opłaty i nie wystartowania w biegu z przyczyn uczestnika, opłata startowa nie będzie zwrócona. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu.

Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów ( Zespół Szkół w Choczu ul. Konopnickiej nr  6) w dniu 3.09.2023 r. od godz. 10:00 do 11:40

Koszty organizacyjne ponosi organizator imprezy, natomiast koszty osobowe dotyczące uczestnictwa ponoszą  poszczególni  uczestnicy.

Dystanse

  • Bieg  główny – 10 km. w kat. kobiety
  • Bieg  główny  – 10 km. mężczyźni
  • Bieg  – 5 km. w kat. kobiety
  • Bieg   – 5 km. mężczyźni

Nagrody i kategorie

Bieg  główny – 10 km. w kat. Kobiety:

 – nagradzane są 3 zawodniczki zajmujące miejsca od  1- 3 (nagroda pieniężna + puchar ).

Kategoria – K 16 (16 ‐ 19 lat) – pierwsze  miejsce nagradzane  (puchar),
Kategoria – K 20 (20 ‐ 29 lat) – pierwsze  miejsce nagradzane  (puchar),
Kategoria – K 30 (30 ‐ 39 lat) – pierwsze  miejsce nagradzane  (puchar),

Kategoria – K 40 (40 – 49lat) – pierwsze miejsce nagradzane  ( puchar),

Kategoria – K 50 (50 ‐ 59 lat) – pierwsze  miejsce nagradzane  (puchar),

Kategoria – K 60 (60 ‐ 69 lat) – pierwsze  miejsce nagradzane  (puchar),

Kategoria – K 70 (70 i więcej lat) – pierwsze  miejsce nagradzane (puchar),

Bieg  główny  – 10 km. mężczyźni :

–  nagradzani  zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 3 (nagroda pieniężna + puchar ),

Kategoria – M 16 (16 ‐ 19 lat) – pierwsze  miejsce nagradzane  (puchar),
Kategoria – M 20 (20 ‐ 29 lat) – pierwsze  miejsce nagradzane  (puchar),
Kategoria – M 30 (30 ‐ 39 lat) – pierwsze  miejsce nagradzane  (puchar),

Kategoria – M 40 (40 – 49lat) – pierwsze miejsce nagradzane  ( puchar),

Kategoria – M 50 (50 ‐ 59 lat) – pierwsze  miejsce nagradzane  (puchar),

Kategoria – M 60 (60 ‐ 69 lat) – pierwsze  miejsce nagradzane  (puchar),

Kategoria – M 70 (70 i więcej lat) – pierwsze  miejsce nagradzane (puchar),


Nie będzie klasyfikacji wiekowej dla Biegu na 5 km.

Bieg  – 5 km. w kat. kobiety:

– nagradzane są 3 zawodniczki zajmujące miejsca od  1- 3 (nagroda pieniężna + puchar ).

Bieg    – 5 km. mężczyźni :
–  nagradzani  zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 3 (nagroda pieniężna + puchar ),


Bieg strażacki:
Mężczyźni – klasyfikacja PSP i OSP bez podziału na kategorie wiekowe:
I – III miejsce – okolicznościowe puchary, dyplom oraz nagroda rzeczowa.


Kobiety – klasyfikacja PSP i OSP bez podziału na kategorie wiekowe:
I – III miejsce – okolicznościowe puchary, dyplom oraz nagroda rzeczowa.


  


Opis trasy

1.  Trasa biegu głównego dystans 10 km.  godz. 12:00 start ul  Konopnickiej, ul. Grodziecka, Nowy Olesiec , Józefów, Chocz, ul. Łąkowa, ul. Taczanowskiego do ul. Konopnickiej w kierunku Zespołu Szkół, meta.

2. Trasa drugiego biegudystans 5 km. – godz. 12:05 start ul.  Konopnickiej – ul.  Grodziecka – Nowy Olesiec za barierką biegacze zawrócą w kierunku Chocza. – ul. Grodziecka – ul.  Konopnickiej –meta.

Trasy Biegów posiadają aktualny atest PZLA.

Dokumenty do pobrania

Regulamin biegu dla dorosłych POBIERZ →
Regulamin biegu dla dzieci POBIERZ →
Mapa trasy biegów dla dorosłych POBIERZ →
Plakat biegu POBIERZ →


Zapisy

Zapisy są prowadzone za pośrednictwem strony internetowej firmy obsługującej pomiar czasu: Foxer Sport.

Osoby kontaktowe

Magdalena  Marciniak. Numer telefonu: 602 234 995
Leopold Lis. Numer telefonu: 664 709 449

Media

Facebook Urzędu Miejskiego Gminy Chocz (główny organizator) PRZEJDŹ →


Patron Biegu:

Kazimierz Wielki

Postać Król Kazimierz III Wielkiego,  wiąże się z Choczem. Według różnych źródeł  miał on wybudować w Choczu zamek usytuowany na trasie Kalisz – Pyzdry. 

Więcej o patronie

Po zamku pozostała jedynie konstrukcja w formie wydłużonego prostokąta o wymiarach 11 x 30 metrów. Dziś na tym miejscu znajduje się kościół i plebania.

Aktualnie nie zachowały się żadne dokumenty potwierdzające miejsce, gdzie znajdował się zamek w Choczu. Miejscowi historycy twierdzą, że tam gdzie znajduje się dziś remontowany kościół.

Pamięć o Królu, który „zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną” jest kultywowany w Choczu. Nasze miasto należy do Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Jego imieniem nazwano Główny plac w naszym mieście. Również w statucie miasta są zapiski dotyczące pobytu króla w Choczu i okolicach.

Historia Biegu w Choczu

Pierwszy Bieg w Choczu zorganizowano w 2016 roku  na dystansie 10 km. i 4 km. Dzieci startowały na dystansie 100 m. W zawodach wzięło udział około 350 – 400 osób łącznie.


O Choczu

W średniowieczu był tutaj gród książęcy, wzmiankowany w źródłach pisanych od 1294 r. pod nazwą Chodecz, w dokumentach wzmiankowany również jako Chodecz lub Chotecz, również: Chodec, Chocia, Chodcza.
Pierwszym wydarzeniem historycznym wzmiankowanym w źródłach jest pobyt księcia wielkopolskiego Przemysła II, który 27 maja 1294 nadał przywilej na rzecz proboszcza św. Wojciecha spod Kalisza.

Podanie wiąże powstanie Chocza z rokiem 1331 i królem Władysławem Łokietkiem. Jednakże legenda ta stanowi raczej fikcyjny opis i nie należy przypisywać jej wartości historycznej. Do 1654 roku wieś Lipe stanowiła gniazdo rodowe Lipskich herbu Grabie.

Więcej o Choczu

Za założyciela Chocza uznaje się Kazimierza Wielkiego, który nakazał w Choczu wybudowanie niewielkiego zamku na wyspie rzecznej służącego jako stacja na trasie łączącej zamek królewski w Kaliszu i zamek w Pyzdrach. On prawdopodobnie nadał osadzie przygrodowej prawa miejskie. Po śmierci Ludwika Węgierskiego w 1382 r. starosta odolanowski Bartosz Wezenborg zajął zamek i rozbudował go.

Od XV wieku Chocz był miastem prywatnym. Nie wiadomo co stanowiło powód przejścia miasta z domeny królewskiej na własność prywatną. Stanowił własność szlacheckich rodów wielkopolskich, początkowo Chodeckich herbu Poraj. Właścicielem miasta był Maciej z Chocza, student Akademii Krakowskiej z 1429 roku, oraz Stanisław z Chocza, starosta kaliski. W trakcie wojny trzynastoletniej w 1458 r. podczas zjazdu w Kole Chocz został zakwalifikowany do ostatniej kategorii miast i miasteczek i z tej racji wystawił na tę wojnę tylko dwóch zbrojnych. W XVIII wieku stracił prawa miejskie, które odzyskał w dniu 1.01.2015 roku.

(źródło: Wikipedia)

Wszystkie biegi Grand Prix

Zdobądź karetę. Weź udział we wszystkich biegach i kolekcjonuj karty – medale Grand Prix Ziemi Pleszewskiej.

14. V

II Króla Władysława
Dobrzyca

28. V

II Króla Augusta
Kościelna Wieś

3. IX

V Bieg Kazimierza Wielkiego
Chocz

17. IX

XIII Bieg Przemysława
Pleszew